Wiemy ile energii potrzeba w biznesie.

DOBRA ENERGIA TO
KWESTIA WYBORU

Strona główna » Energia Elektryczna

Energia elektryczna dla firm

Biznes to sztuka inwestowania energii.

Profil energetyczny przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem jego misji i wizji oraz pozycji rynkowej.
Wybór odpowiedniej taryfy i dostawcy to zadania strategiczne. Wymaga szczegółowej analizy ryzyka i długofalowego planu rozwoju firmy. Na rynku energetycznym cena nie jest jedynym kryterium.

Sukces jest wynikiem strategicznego planowania!

Nasza oferta skupia się na strategicznych aspektach inwestycji jaką jest zakup energii.
Dobra energia to kwestia wyboru!

Mocne
Strony

Oto klucz do sukcesu!

Bezpieczeństwo i wiarygodność

Bezpieczeństwo finansowe i Biznesowa wiarygodność

Eco dla Firm – Złoty Partner Energa

Bezpieczeństwo finansowe
Rzetelny i odpowiedzialny partner w biznesie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe i stabilny rozwój.
Bezpieczeństwo energetyczne Państwa przedsiębiorstwa gwarantuje spółka skarbu państwa.
Biznesowa wiarygodność
01.08.2012 zdobyliśmy certyfikat Złotego Partnera ENERGA-OBRÓT S. A.
Pozyskaliśmy blisko 20.000 zadowolonych Klientów Biznesowych oraz wypracowaliśmy zaszczytną pozycję lidera w sprzedaży usług energetycznych! Zarządzamy wolumenem energii na poziomie 2 TWh!

Gwarancja stałej ceny

Gwarancja stałej ceny przez cały okres trwania umowy.
To ważny punkt oferty. Planować zakup energii, to znaczy rozumieć. Rozumieć rynek oraz zewnętrzne czynniki, które wpływają na otoczenie biznesowe i bezpośrednio przekładają się na cenę energii. Cena energii z kolei przekłada się na zysk przedsiębiorstwa.

Dzięki stałej cenie, planowanie rozwoju przedsiębiorstwa jest dużo prostsze. Zabezpiecza przed niespodziewanymi wzrostami cen na giełdzie energii. Jest to możliwe dzięki stabilnemu partnerowi jakim jest spółka skarbu państwa.

Rachunek za realne zużycie energii

Rachunek za realne zużycie energii. Brak bilansowania zużycia.
Kolejny mocny punkt w naszej ofercie. Podpisując umowę na dostawę energii elektrycznej, przedsiębiorca określa planowany wolumen zużycia energii w czasie. Na tej podstawie dokonywana jest wycena. W naszym kontrakcie gwarantujemy, że fakturowani będzie Państwo tylko za realne zużycie na podstawie odczytów z liczników poboru energii. Niezależnie od tego czy zużyjecie jej Państwo więcej czy mniej.

Brak opłaty handlowej

Brak opłaty handlowej. Rachunek tylko za zużycie!
Żadnych dodatkowych czy ukrytych opłat.

Jasna i przejrzysta umowa

Jasna i przejrzysta umowa
Nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania!
Jasna i przejrzysta umowa gwarantująca partnerskie warunki współpracy.

Indywidualna obsługa naszego doradcy

Indywidualna obsługa naszego doradcy
Rozumiemy potrzebę indywidualnego podejścia do Klienta! Dlatego postawiliśmy na dedykowanych opiekunów Państwa biznesu. Ludzie, który są ekspertami w swojej dziedzinie. Podczas bezpośredniego spotkania przedstawią zasady współpracy oraz doradzą odpowiednie rozwiązania.

Każdy nasz doradca ma do dyspozycji wewnętrzny dział administracji, który wspiera go w czasie rzeczywistym.

Jak
Możemy
Pomóc

Oto jak możemy pomóc w drodze do sukcesu!

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej
Cały proces zmiany sprzedawcy energii jest nadzorowany przez Urząd Regulacji Energetyki.
Zmiana sprzedawcy nie powoduje przerwy w dostawie energii!
Zdając się na naszych certyfikowanych handlowców oddajecie Państwo sprawy w dobre ręce.

Masz prawo zmienić sprzedawcę. Z nami to naprawdę łatwe!

Zdjęcie z rezerwy

Zdjęcie z rezerwy
Jeżeli trafiłeś na tak zwaną sprzedaż rezerwową, to nie zwlekaj. Po co przepłacać?!

Pierwsza zmiana sprzedawcy

Pierwsza zmiana sprzedawcy
JEŚLI ODBIORCA UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA NOWEMU SPRZEDAWCY

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
    W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca – w imieniu odbiorcy – dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.
  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
Dostosowanie układów pomiarowych TPA

Dostosowanie układów pomiarowych TPA
Modernizacja układu pomiarowego z dostosowaniem go do obowiązujących zasad dla TPA jest niezbędna dla odbiorców prądu rozliczających się w grupie taryfowej B w celu swobodnej zmiany sprzedawcy prądu. Usługa modernizacji układu rozliczeniowo-pomiarowego polega na przygotowaniu opracowania technicznego związanego z wymianą elementów wchodzących w skład układu rozliczeniowo-pomiarowego oraz przedstawieniu kosztorysu.

Kolejna zmiana sprzedawcy

Kolejna zmiana sprzedawcy
Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie sprzedawcy jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji – obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Ponadto nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo — rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.

JEŚLI ODBIORCA UDZIELA PEŁNOMOCNICTWA NOWEMU SPRZEDAWCY

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.
  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
Założenie nowego punktu poboru energii
Przepisanie umowy lub punktu poboru energii
Analiza profilu energetycznego przedsiębiorstwa

Masz pytania? Napisz!


[recaptcha]