Zarządzaj energią lepiej i bezpieczniej!

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
SIĘ OPŁACA

Strona główna » Audyt Energetyczny

Audyt
Energetyczny

Drobne korekty, przynoszą nadspodziewane efekty.
Tym właśnie zajmujemy się podczas audytu. Daj się zaskoczyć! Popraw efektywność energetyczną swojej sieci.
To się naprawdę opłaca!

Mocne
Strony

Kiedy nie tracisz, to zyskujesz.

Ograniczenie do zera opłat za energię bierną

Ograniczenie do zera opłat za energię bierną
Dzięki zamontowaniu odpowiedniego kompensatora, poprzez kompensacje mocy biernej, można znacząco obniżyć, lub przy sprzyjających warunkach nawet całkowicie zredukować opłaty za energię bierną indukcyjną lub pojemnościową.
Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r.

Zmniejszenie strat mocy czynnej

Zmniejszenie strat mocy czynnej

Poprawa jakości energii elektrycznej

Poprawa jakości energii elektrycznej

Poprawa funkcjonowania układów elektroenergetycznych

Poprawa funkcjonowania układów elektroenergetycznych

Jak
Możemy
Pomóc

Znamy się na tym.

Pomiary parametrów sieci dla doboru baterii kondensatorów

Pomiary parametrów sieci dla doboru baterii kondensatorów
Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej
Dostawę i montaż baterii kondensatorów
Konfigurację i uruchomienie regulatorów mocy biernej
Pomiary parametrów sieci wraz z analizą i doradztwem technicznym

Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej

Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej – polega na równoległym dołączeniu do odbiornika o charakterze indukcyjnym, odpowiednio dobranego kondensatora. Gdy element pojemnościowy oddaje zgromadzoną energię do sieci, element indukcyjny pobiera ją. Działa to także w drugą stronę, jako że w dowolnej chwili prąd indukcyjny i pojemnościowy płyną w przeciwnych kierunkach. Prawidłowa kompensacja wymaga dokładnych pomiarów parametrów sieci, by dobrać odpowiednie urządzenia kompensujące, które pozwoli na skompensowanie mocy biernej indukcyjnej pobieranej z sieci przez odbiorniki lub w innych przypadkach mocy biernej pojemnościowej oddawanej do sieci przez odbiorniki.

Dostawa i montaż baterii kondensatorów

Dostawa i montaż baterii kondensatorów
Bateria kondensatorów – jest to zestaw kondensatorów energetycznych, styczników , regulatora mocy biernej oraz w przypadku występowania w sieci tzw. wyższych harmonicznych, dławika ochronnego (filtra blokujący wyższcze harmoniczne), wszystko zamontowane w obudowę przystosowaną do warunków, w których bateria będzie działać.

Konfiguracja i uruchomienie regulatorów mocy biernej

Konfiguracja i uruchomienie regulatorów mocy biernej

Pomiary parametrów sieci wraz z analizą i doradztwem technicznym

Pomiary parametrów sieci wraz z analizą i doradztwem technicznym